Per Joan Pons Torres

Diu Més per Mallorca que durà an es pròxim període de sessions des Parlament una iniciativa per desmilitaritzar sa Unitat Militar d’Emergències (UME) per convertir-la en un cos civil. Es diputat encarregat de sa proposta, Josep Ferrà, va dir a «Es Diari» que aquesta idea forma part d’un pla per reformar i «modernitzar» es servicis d’emergències de ses Balears. Diu Ferrà: «No es solo por una cuestión ideológica, que también, sino para equipararla, también en sueldo y pluses a otros funcionarios».

Encara que es nacionalistes mos vulguin fer creure que ara, de repent, estan a favor de s’equiparació salarial entre cossos i forces de seguretat de s’Estat —quan fins ara se n’han fumat un puro, quan no els han acusat de «forces d’ocupació»—, tots sabem quina és sa vertadera raó que s’amaga darrere aquesta obsessió per desnaturalitzar s’exèrcit. Basta recordar ses declaracions de Miquel Ensenyat d’octubre de l’any passat diguent que «hi ha que redefinir es paper de s’Exèrcit» i que açò és «una de ses assignatures pendents de sa democràcia espanyola». Com si Espanya fos un país autoritari o poc democràtic per tenir un exèrcit com tenen totes ses nacions importants en el món.

Fa gràcia veure com es catalanistes despotriquen de sa UME i de s’exèrcit, però en canvi, no diuen ni «pio» des seus adorats Mossos d’Esquadra que acaben de gastar quasi 500.000 € en armament de guerra (fusells d’assalt, cartutxos i pistoles). De fet, un any abans des cop d’Estat de s’1 d’octubre des separatisme català, sa Generalitat de Catalunya des pròfug de sa justícia, Carles Puigdemont, va intentar comprar munició i armes de guerra, uns vuit-cents cinquanta subfusells i fusells d’assalt, i 5,4 millons de cartutxos. Tampoc va badar boca ningú de Més, sinó que encara insisteixen amb sa creació d’una innecessària policia autonòmica balear.

És vergonyós que Miquel Ensenyat digui que redefinir es paper de s’exèrcit sigui una assignatura pendent de sa democràcia espanyola. Es nacionalistes no s’enteren de sa pel·lícula. S’exèrcit existeix precisament perquè és un mandat de sa Constitució Espanyola per sa defensa de sa integritat, sa independència i sa soberania de sa nació espanyola. A Espanya, sa sobirania nacional resideix en es poble espanyol, des qual emanen es poders de s’Estat. En altres paraules i perquè ho entenguin es de Més, sa principal funció de s’exèrcit a Espanya és garantir sa llibertat individual i sa seguretat de tots es ciutadans espanyols. Davant s’amenaça des terrorisme yihadista des segle XXI, ¿com volen es de Més que defensem ses nostres vides i ses des nostros fills sense un exèrcit? ¿Amb un tira-xines? ¿Amb una bassetja i una pedra com es nostros antepassats foners?

Sa fòbia de Més contra s’exèrcit té un per què. Lo que els hi cou an es catalanistes és que s’exèrcit dugui sa bandereta espanyola en es braç i no sa catalana. Me sap greu per ells, però si no els hi agrada s’hauran de fer un floc, ja que sa Policia Nacional, sa Guàrdia Civil i s’Exèrcit, seguides per sa Monarquia, són ses institucions millor valorades pes ciutadans d’aquesta estimada nació nostra que encara es diu Espanya. I que així sia per molts d’anys.

Este articulo se publicó originalmente en Es Diari de Menorca