Un projecte de
mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterers.

Una causa compartida por
millones de españoles.

Un projecte per sumar.